cookies
en privacy

Wij vinden uw privacy belangrijk. Daarom vertellen wij hieronder graag hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Als u na het lezen van onze privacy verklaring nog vragen heeft, horen wij dat graag.

Wij kunnen, als wij dat nodig vinden of vanwege wijzigingen in regelgeving, deze verklaring aanpassen. De meest actuele versie van de privacy verklaring vindt u altijd op onze website. Wij raden u aan om deze privacy verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van de wijzingen op de hoogte blijft.

 

Edunamica, gevestigd aan:
Scheldestraat 3, 4693 PH Poortvliet

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.edunamica.nl  Tel: +31 (0)6 42 555 900. E-mail: info@edunamica.nl

Andy van de Velde is de Functionaris Gegevensbescherming van Edunamica. Hij is te bereiken via info@edunamica.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bij Edunamica verwerken wij uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • En verdere informatie die u via de webformulieren op de website heeft ingevoerd.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@edunamica.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Edunamica verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Edunamica analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op algemene voorkeuren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Edunamica neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Edunamica) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Edunamica bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Relatiebeheer

Wij krijgen uw naam, adres en contactgegevens. Deze gegevens gebruiken wij voor de uitvoering van de overeenkomst en bewaren wij niet langer dan noodzakelijk.

 

Websitebezoek en contactformulieren

Wij krijgen de gegevens die u invult in de webformulieren. Deze gebruiken wij om contact met u op te nemen, u van een offerte te voorzien en voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst. Deze gegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens en hoe krijgen wij deze gegevens?

Wij verwerken de persoonsgegevens van iedereen die diensten en producten afneemt van Edunamica maar ook van onze zakelijke contactpersonen.

Wij krijgen de persoonsgegevens in eerste instantie rechtstreeks van u, zodra u een product of dienst afneemt of een webformulier ingevuld heeft. Ook kan het voorkomen dat wij uw gegevens van derden krijgen.

Zakelijke contactpersonen verstrekken in de zakelijke relatie persoonsgegevens voor het onderhouden van contact.

 

Met wie worden uw gegevens gedeeld?

Wij schakelen externe dienstverleners in om ons te helpen met verschillende processen of diensten. Soms hebben zij daar persoonsgegevens voor nodig. Wij delen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de opdracht die de externe dienstverlener voor ons uitvoert.

Met dienstverleners die wij inschakelen, sluiten wij een overeenkomst waarin wij afspreken wat zij met uw gegevens mogen doen en hoe lang zij die mogen bewaren.

Het type werkzaamheden dat onze externe dienstverleners voor ons uitvoeren zijn:

 • Het ondersteunen bij hosting en onderhoud van onze website
 • Het ondersteunen bij advertentie- en marketingcampagnes
 • Het leveren van financiële diensten, zoals bijvoorbeeld betaaldiensten

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Edunamica gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Edunamica en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u, waarover wij beschikken, in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@edunamica.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Edunamica wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Edunamica neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via iinfo@edunamica.nl.

Cookies
en privacy

Wij vinden uw privacy belangrijk. Daarom vertellen wij hieronder graag hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Als u na het lezen van onze privacy verklaring nog vragen heeft, horen wij dat graag.

Wij kunnen, als wij dat nodig vinden of vanwege wijzigingen in regelgeving, deze verklaring aanpassen. De meest actuele versie van de privacy verklaring vindt u altijd op onze website. Wij raden u aan om deze privacy verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van de wijzingen op de hoogte blijft.

 

Edunamica, gevestigd aan:
Scheldestraat 3, 4693 PH Poortvliet

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.edunamica.nl  Tel: +31 (0)6 42 555 900. E-mail: info@edunamica.nl

Andy van de Velde is de Functionaris Gegevensbescherming van Edunamica. Hij is te bereiken via info@edunamica.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bij Edunamica verwerken wij uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • En verdere informatie die u via de webformulieren op de website heeft ingevoerd.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@edunamica.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Edunamica verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Edunamica analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op algemene voorkeuren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Edunamica neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Edunamica) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Edunamica bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Relatiebeheer

Wij krijgen uw naam, adres en contactgegevens. Deze gegevens gebruiken wij voor de uitvoering van de overeenkomst en bewaren wij niet langer dan noodzakelijk.

 

Websitebezoek en contactformulieren

Wij krijgen de gegevens die u invult in de webformulieren. Deze gebruiken wij om contact met u op te nemen, u van een offerte te voorzien en voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst. Deze gegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens en hoe krijgen wij deze gegevens?

Wij verwerken de persoonsgegevens van iedereen die diensten en producten afneemt van Edunamica maar ook van onze zakelijke contactpersonen.

Wij krijgen de persoonsgegevens in eerste instantie rechtstreeks van u, zodra u een product of dienst afneemt of een webformulier ingevuld heeft. Ook kan het voorkomen dat wij uw gegevens van derden krijgen.

Zakelijke contactpersonen verstrekken in de zakelijke relatie persoonsgegevens voor het onderhouden van contact.

 

Met wie worden uw gegevens gedeeld?

Wij schakelen externe dienstverleners in om ons te helpen met verschillende processen of diensten. Soms hebben zij daar persoonsgegevens voor nodig. Wij delen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de opdracht die de externe dienstverlener voor ons uitvoert.

Met dienstverleners die wij inschakelen, sluiten wij een overeenkomst waarin wij afspreken wat zij met uw gegevens mogen doen en hoe lang zij die mogen bewaren.

Het type werkzaamheden dat onze externe dienstverleners voor ons uitvoeren zijn:

 • Het ondersteunen bij hosting en onderhoud van onze website
 • Het ondersteunen bij advertentie- en marketingcampagnes
 • Het leveren van financiële diensten, zoals bijvoorbeeld betaaldiensten

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Edunamica gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Edunamica en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u, waarover wij beschikken, in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@edunamica.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Edunamica wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Edunamica neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via iinfo@edunamica.nl.

Cookies
en privacy

Wij vinden uw privacy belangrijk. Daarom vertellen wij hieronder graag hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Als u na het lezen van onze privacy verklaring nog vragen heeft, horen wij dat graag.

Wij kunnen, als wij dat nodig vinden of vanwege wijzigingen in regelgeving, deze verklaring aanpassen. De meest actuele versie van de privacy verklaring vindt u altijd op onze website. Wij raden u aan om deze privacy verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van de wijzingen op de hoogte blijft.

 

Edunamica, gevestigd aan:
Scheldestraat 3, 4693 PH Poortvliet

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.edunamica.nl  Tel: +31 (0)6 42 555 900. E-mail: info@edunamica.nl

Andy van de Velde is de Functionaris Gegevensbescherming van Edunamica. Hij is te bereiken via info@edunamica.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bij Edunamica verwerken wij uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • En verdere informatie die u via de webformulieren op de website heeft ingevoerd.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@edunamica.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Edunamica verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Edunamica analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op algemene voorkeuren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Edunamica neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Edunamica) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Edunamica bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Relatiebeheer

Wij krijgen uw naam, adres en contactgegevens. Deze gegevens gebruiken wij voor de uitvoering van de overeenkomst en bewaren wij niet langer dan noodzakelijk.

 

Websitebezoek en contactformulieren

Wij krijgen de gegevens die u invult in de webformulieren. Deze gebruiken wij om contact met u op te nemen, u van een offerte te voorzien en voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst. Deze gegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens en hoe krijgen wij deze gegevens?

Wij verwerken de persoonsgegevens van iedereen die diensten en producten afneemt van Edunamica maar ook van onze zakelijke contactpersonen.

Wij krijgen de persoonsgegevens in eerste instantie rechtstreeks van u, zodra u een product of dienst afneemt of een webformulier ingevuld heeft. Ook kan het voorkomen dat wij uw gegevens van derden krijgen.

Zakelijke contactpersonen verstrekken in de zakelijke relatie persoonsgegevens voor het onderhouden van contact.

 

Met wie worden uw gegevens gedeeld?

Wij schakelen externe dienstverleners in om ons te helpen met verschillende processen of diensten. Soms hebben zij daar persoonsgegevens voor nodig. Wij delen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de opdracht die de externe dienstverlener voor ons uitvoert.

Met dienstverleners die wij inschakelen, sluiten wij een overeenkomst waarin wij afspreken wat zij met uw gegevens mogen doen en hoe lang zij die mogen bewaren.

Het type werkzaamheden dat onze externe dienstverleners voor ons uitvoeren zijn:

 • Het ondersteunen bij hosting en onderhoud van onze website
 • Het ondersteunen bij advertentie- en marketingcampagnes
 • Het leveren van financiële diensten, zoals bijvoorbeeld betaaldiensten

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Edunamica gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Edunamica en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u, waarover wij beschikken, in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@edunamica.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Edunamica wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Edunamica neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via iinfo@edunamica.nl.

Vragen over energielabels,
energieadvies of personeelsontwikkeling?

Stel ze gerust. Stuur een mail naar info@edunamica.nl of bel naar 06 42 55 59 00.

Vragen over energielabels,
energieadvies of personeelsontwikkeling?

Stel ze gerust. Stuur een mail naar info@edunamica.nl of bel naar 06 42 55 59 00.